Openingspagina

Over alvan tsarik
 Bestuur
 Geschiedenis
 Missie en visie
 Jaarverslag
 Onze partners in ArmeniŽ
 "Eregalerij"

Lopende projecten
Modelprojecten
Over ArmeniŽ
Onze sponsoren
Archief
Verwijzingen
Contact

Disclaimer

Het bestuur

Mogen wij ons voorstellen:
Van links naar rechts: Servaas Beunk, Annie Bodde, Lilit Gyunashyan, Gerard Bloemberg, Renť Beunk.

De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden en inspanningen. Werkelijk voor de stichting gemaakte buitensporige reiskosten worden incidenteel vergoed. In een aantal gevallen worden deze weer als gift aan de stichting teruggeschonken.

René Beunk, Zevenaar, Nederland.
Mijn functie is voorzitter van Stichting alvan tsarik.
Door mijn vrijwilligerswerk in 1989 is Armenië een vast punt in mijn leven geworden. De ellende van de aardbeving, maar ook de moed van de Armeniërs om het leven weer op te pakken hebben een diepe indruk op me gemaakt. Het werken in de stichting is een logisch vervolg daarop. Dat wil zeggen: concreet aanpakken, met een goed verhaal omdat je de goede projecten en de goede mensen hebt.
Als docent Duits aan het Candea College in Duiven ondervind ik de enthousiaste medewerking van mijn school, van andere scholen, van bedrijven en vooral van mijn leerlingen. Zij motiveren mij nog eens extra.
Lees meer in het artikel in het Oostgelders Vizier van 08-06-2005.

Gerard Bloemberg, Herwen, Nederland.
Ik ben secretaris van de stichting.
René Beunk vertelde over zijn "tweede leven"; de leniging van noden in
Armenië. Ik werd besmet door zijn enthousiasme en toen hij aankondigde een stichting op te richten, heb ik me aangeboden als bestuurslid. Dat ik toen secretaris ben geworden kwam doordat de voorzitterspost al bemand was en ik elders al penningmeester ben.
Het vrijwilligerswerk is mij niet vreemd. Zo ben mede-oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van de Stichting Varen met Joop-2 en besteed ik ook nog behoorlijk wat tijd aan het onderhoud van de site van die stichting, van deze site en die van een watersportvereniging.
Verder leid ik nog een kerkkoor, ben af en toe lector in een kerk en neem ik de diensten in die kerk op en maak ze toegankelijk voor de doelgroep als alternatieve "kerkradio".
Beroepsmatig was ik werkzaam in de ICT-branche.

Servaas Beunk, Lobith, Nederland.
Mijn functie is penningmeester van de stichting.
Door dit werk kan ik een klein gedeelte van mijn droom, een betere wereld, helpen waarmaken. Ik ben afgestudeerd als sociaal geograaf met als specialisatie Ďeducatie over ontwikkelingslanden'.
Jarenlang heb ik in loondienst medezeggenschapstrainingen verzorgd. Dat doe ik inmiddels via mijn eigen bedrijf DE NIEUWE GRENS TRAININGEN.
Bij die trainingen doe ik veel aan educatie en ook bij de stichting vind ik dit belangrijk: helpen bij de ontwikkeling van kinderen en volwassenen, zodat zij hun eigen land verder kunnen opbouwen.
Lees meer in Informaat van 12-12-2006.


Annie Bodde, Duiven, Nederland.
Doordat ik meerdere keren in Armenië ben geweest ken ik daar een aantal mensen persoonlijk.
Mijn speciale aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van akkerbouw en veeteelt in ArmeniŽ.
Lees meer in Duiven Post van 22-02-2006.

Lilit Gyunashyan, Azatan, ArmeniŽ.
Mijn functie in Stichting alvan tsarik is vooral coŲrdinerend.
In ArmeniŽ verzorg ik de contacten van de stichting met de Armeense partners.
Door mijn studie Engels ben ik in staat vertalingen van en naar het Armeens te maken.
Mijn ervaring in de Armeense context maakt het voor de Nederlandse leden gemakkelijker een inschatting van de situatie te maken.
Ik begeleid de Nederlandse leden op hun bezoeken aan officiŽle instanties in ArmeniŽ.
Naast deze werkzaamheden ben ik betrokken bij de organisatie van het preschool-project namens Stichting alvan tsarik in Shirak en Lori Marz en coŲrdineer ik twee van de negen preschools op inhoudelijk gebied.
In het technasiumproject met de Technical University van Gyumri en de Shirak Marz Regional Library vertegenwoordig ik Stichting alvan tsarik.
Tot slot verzorg ik Engelse les in het Annie Bodde-project.