Openingspagina

Over alvan tsarik
 Bestuur
 Geschiedenis
 Missie en visie
 Jaarverslag
 Onze partners in ArmeniŽ
 "Eregalerij"

Lopende projecten
Modelprojecten
Over ArmeniŽ
Onze sponsoren
Archief
Verwijzingen
Contact

Disclaimer


Missie en visie

Versie 1 april 2017

Kernwaarden


Alvan tsarik staat voor kleinschalige projecten. Daardoor blijven we als organisatie transparant en slagvaardig. Behoedzaamheid, wederzijds respect als partners en vertrouwen in elkaar moeten een langdurige relatie met onze Armeense partners mogelijk maken.
Leren van elkaar en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.


Doel


Ons doel is burgerschapsontwikkeling. Onze Armeense partners staan voor hun beslissingen, durven verantwoordelijkheid te nemen, ontwikkelen initiatieven en leren denken in termen van samenwerking en competenties. Onze partners hebben een voorbeeldfunctie voor ArmeniŽ daarin. Een bijzondere rol spelen de kinderen. Van hen moet de verandering komen.


Belofte


Wij willen concrete educatieve projecten opzetten, waarin mentaliteitsverandering kan plaatsvinden. Middelen worden efficiŽnt ingezet, controleerbaar en transparant naar alle kanten. Rapportage is een regelmatige routine, waarin ook verantwoording over de besteding van de middelen wordt afgelegd.


Strategische prioriteiten


3-5 jaar

Alvan Tsarik Educational Center (ATEC) staat na 5 jaar financieel en organisatorisch op eigen benen. Er draaien dan 3 tot 4 kleutergroepen. Het Technasiumonderwijs is geÔmplementeerd. Cursussen op het gebied van MVT en ICT zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw.

Aangegane leningen zijn terugbetaald.


1 jaar

Fondsenwerving heeft absolute prioriteit.
Naamsbekendheid in Gyumri bij institutionele partners vergroten.
Leerplannen checken op uitvoerbaarheid en efficiŽntie.
Aanvullend containertransport voor ontbrekende zaken in ATEC.
Twee kleutergroepen gaan draaien in ATEC.
Ons eigen kantoor ingericht.
1 Technasiumproject.
In Nederland staat de communicatie met externen.


Kwartaal

Actualiseren van de website.
Vergaderschema met vaste momenten voor communicatie.
FinanciŽn aanvullen.
Leerplannen klaar.
Mogelijkheden voor participatie van vrijwilligers vormgeven.Stichting
alvan tsarik

Secretariaat:     Keurbeek 25    
6914 AE  Herwen


Bankrekening "NL66 RABO 0113 8511 62"