Openingspagina

Over alvan tsarik
 Bestuur
 Geschiedenis
 Missie en visie
 Jaarverslag
 Onze partners in Armenië
 "Eregalerij"

Lopende projecten
Modelprojecten
Over Armenië
Onze sponsoren
Archief
Verwijzingen
Contact

Disclaimer

Onze partners in Armenië

De Shirak Marz Regional Library in Gyumri
Aanspreekpartner: Gevorg Amiryan


De bibliotheek is onze allereerste partner in Armenië. Zij bedient de stad Gyumri en de dorpsbibliotheken in de omgeving.
Vanaf 2005 heeft Alvan Tsarik ongeveer 16.000 Engelse, Franse, Duitse en enkele Nederlandse boeken naar de bibliotheek verscheept. Daarnaast heeft de bibliotheek van ons meubilair, een kopieermachine en computers ontvangen.
In de bibliotheek loopt ook ons studiebeursproject.


Crossing Roads in Vanadzor
Aanspreekpartners: Kamo Yeganyan, Mher Davoyan en Karine Ghazaryan


Via de Armeense Caritas zijn wij in contact gekomen met Crossing Roads in Vanadzor. Deze NGO houdt zich bezig met dorpsontwikkeling, jeugdwerk en kleuteronderwijs. In hun gebouw is een preschool gevestigd die werkt met de Nederlandse ideeën over kleuteronderwijs. Zij monitoren ook onze preschoolprojecten in Debed en Qarintsj.
Wij zijn van plan om het Annie Bodde-project samen met ACC in Azatan en Crossing Roads te gaan draaien.
Onze eerste pogingen om ook groen toerisme in Armenië te introduceren met kleine groepen en een op maat gesneden programma gebeurde in samenwerking met Crossing Roads. Wij hopen dit project in de toekomst weer met hen op te pakken.


Onze preschools
Aanspreekpersoon: Lusine Voskanyan


Het gaat hier om de oude “mangapartes”, de kinderopvang uit de sovjettijd. Kinderen van 0 tot 7 jaar werden hier door educatrices beziggehouden tot ze met 7 jaar naar school gingen. Onze preschools maken hiervan deel uit waarbij de kinderen wel het programma meedraaien dat in Nederland als kleuteronderwijs groep 1 en 2 bekend staat.
Wij hebben bij de selectie van de scholen telkens de voorwaarde gesteld dat de onderbouwleerkrachten van de ontvangende basisschool aan onze trainingen deelnemen zodat de overgang van de kinderen met de aangeleerde vaardigheden van “onze” preschools naar de basisschool soepel zal verlopen. Dit zal voor de komende jaren onze grootste uitdaging blijven. In ruil voor deelname aan het project heeft Alvan tsarik de scholen geholpen door het sturen van onder andere meubilair en schoolborden.
Het jaartal achter de naam van de school duidt het eerste jaar van deelname aan. Lusine Voskanyan is onze coördinator, monitor en vakspecialist voor alle scholen. Zij bezoekt regelmatig de scholen en organiseert elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst waarin in alle openheid goede en zwakke punten van het programma in elke school worden besproken.


Haykavan (Shirak) 2011

In Haykavan is de oude preschool door de gemeente geweldig opgeknapt. Ruime lokalen met een prachtige houten vloer. In het jaar 2012-2013 is er een groep van 25 kinderen voor ons preschoolproject. Twee jonge vaste begeleidsters en af en toe een hulpkracht draaien het preschoolprogramma. Er is een intensief contact met de basisschool, die een eindje verderop staat. Het contact betreft dan vooral de overgang van preschoolkinderen met hun vaardigheden naar het reguliere onderwijs. ’s Winters is de situatie moeilijk omdat er geen stromend water en stroom (verwarming) is. Met veel goede wil van veel kanten kan de preschool gedurende de koude maanden in de school terecht.


Voskehask (Shirak) 2011

In Voskehask zit onze preschool bij de basisschool in, waarbij de school zorgt voor verwarming en stroom. Het gaat hier om een schoollokaal, groot genoeg voor de groep van ongeveer 20 kinderen. Er zijn drie kleuterleidsters, een oudere ervaren vrouw en twee jonge begeleidsters. Als de burgemeester zijn plannen kan doorvoeren zal er over niet al te lange tijd een prachtige nieuwe “mangapartes” geopend worden. De contacten met de leerkrachten van de school behoeven duidelijk aandacht en sturing van onze kant.


Amasya (Shirak) 2011

De preschool zit zomers in het gebouw van de NGO voor dorpsontwikkeling en ’s winters bij het prachtige gebouw van de “mangapartes” in omdat deze betere verwarming en stroomvoorziening kan bieden. We hebben twee kleuterleidsters hier. De contacten met de basisschool zijn goed.


Vanadzor (Lori) 2011

De preschool zit in het gebouw van onze partners NGO Crossing Roads. Het gaat om een relatief kleine ruimte met veel kinderen. Alvan tsarik heeft de NGO gesteund met de bouw van een goede toiletruimte apart voor de preschool. Voor deze groep hebben we een kleuterleidster. De kinderen gaan naar verschillende basisscholen en daardoor hebben we nog geen goed zicht op de voortgang na de “mangapartes”.


Debed (Lori) 2011

In dit bergdorp bevindt de preschool zich in een gebouw dat ook als dorpshuis wordt gebruikt. Ze beschikken over een ruimte. Er is hier één kleuterleidster voor ons project. Zij is getrouwd met een leerkracht van de basisschool die zeer betrokken is bij het werk van zijn vrouw. We hebben de indruk dat ondanks de moeilijke omstandigheden in dit bergdorp het preschoolprogramma er goed draait.


Qarintsj (Lori) 2011

In het gemeentehuis van dit bergdorp bevinden zich twee ruimtes die door de “mangapartes” worden gebruikt. Er werken hier twee kleuterleidsters. We hebben weinig zicht op de contacten met de basisschool.


Qeti (Shirak) 2012

Het gaat om een kleine groep in een aparte “mangapartes” Er is hier één kleuterleidster met een groep van 20 kinderen.


Azatan (Shirak) 2012

In een klein lokaal in de basisschool probeert één kleuterleidster ons programma te gaan draaien voor 40 kinderen. Ze is enthousiast genoeg maar het lijkt ons een hele klus! In Azatan is een nieuw mangapartesgebouw bijna klaar. De bedoeling is dat ons programma volledig wordt ingezet zodra de kinderen de grotere ruimtes in het nieuwe gebouw kunnen gebruiken.


Nahapetavan (Shirak)

In een klein dorp bij Artik zijn twee kleuterleidsters aan het werk met 25 kinderen. De school heeft van Alvan tsarik schoolmeubilair ontvangen. De beide kleuterleidsters doen het geweldig en hebben een grote inbreng in de maandelijkse bijeenkomsten. De dorpsgemeenschap heeft goed geïnvesteerd in de inventaris van de preschoollokalen. Wij zoeken naar sponsoren voor de inrichting van een ruimte waar de kinderen van de preschool kunnen slapen.


Artik Special School
Aanspreekpartner: Andranik Chknavoryan


Deze school ontvangt leerlingen met een leerachterstand uit Artik en de dorpen erom heen. Zeker in de winter is vervoer moeilijk en duur, daarom blijven de leerlingen vaak intern op school. In het verleden hebben we een mobiele melkmachine en schoolmeubilair gedoneerd. Nu proberen we know how op het gebied van logopedie te delen met de twee logopedisten van de school.


Azatan School
Aanspreekpartner: Hamlet Voskanyan


Azatan School is een grote school met 1000 leerlingen in de leeftijd tussen 6 en 15 jaar. De school heeft van ons schoolborden ontvangen en enig kastmeubilair.