Openingspagina

Over alvan tsarik
Lopende projecten
 Preschool
 Bibliotheek Gyumri
 Studiefonds
 Technasium

Modelprojecten
Over ArmeniŽ
Onze sponsoren
Archief
Verwijzingen
Contact

Disclaimer

Preschool Project

In 2010 hebben wij in Haykavan het begin gemaakt om in ArmeniŽ het preschoolonderwijs te implementeren. In overleg met de school en de burgemeester van Haykavan besloten wij om met drie instellingen voor buitenschoolse kinderopvang te gaan werken: in Haykavan, Voskehask en Amasya, alle drie dorpen rond Gyumri in de noordelijke provincie Shirak Marz. Al snel kregen wij van onze partner Crossing Roads in Vanadzor (in de buurtprovincie Lori Marz) het verzoek om te mogen participeren met drie scholen: hun eigen kinderopvang, en de scholen in de dorpen Qarintsj en Debed. In de zomer van 2012 kwamen daar de scholen van Azatan, Nahapetavan en Qeti in Shirak Marz bij.

De reden om ook in ArmeniŽ met preschoolonderwijs te starten was dat de kinderen pas met 6 jaar naar de basisschool gaan (was tot kort geleden 7 jaar!).
De regering heeft in 2010 een wet aangenomen waarmee het preschoolonderwijs verplicht wordt gemaakt, maar heeft er tot nu toe niet in geÔnvesteerd.
Wij hebben in ons werk vaak het gevoel dat mensen afwachtend reageren als het gaat om eigen initiatief te tonen.
In sommige gevallen hebben wij daar ook echt last van.

Enkele betrokkenen bij het preschool-project

Reden om te beginnen met kleine kinderen die naar het Nederlandse systeem onder begeleiding van hun leerkracht verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen planning. Door intensief samen te werken met de ontvangende basisschool hopen wij dat deze lijn ook daar wordt voortgezet.

Wij vinden het van groot belang dat de Armeense cultuur en denkwijze in het project wordt verweven. Het Nederlandse model zal zeker worden aangepast aan en door de mensen in de dorpen waar het project wordt uitgevoerd. We hechten aan verhalen en de muziek uit de rijke Armeense geschiedenis. De leerlingen die naar de basisschool gaan krijgen van ons als aandenken een handgeschilderd beeldje van een Armeense koning of koningin.

In de zomer en in de herfst van 2011 en de zomer van 2012 heeft Stichting alvan tsarik trainingen verzorgd om de kleuterleidsters vertrouwd te maken met een heel andere manier van werken. Ongeveer vijftig leerkrachten van de buitenschoolse opvang en leerkrachten van klas 1 en 2 van de basisschool hebben vol enthousiasme en inzet gewerkt aan onder andere het opstellen van een programma voor een jaar, het werken met keuzeborden en het inrichten van hoeken. Op de laatste dag van de cursus hebben alle deelnemers elkaars school bezocht en commentaar gegeven op wat men zag. In de herfst van 2011 hebben wij de Nederlandse kleuterleerkrachten Annie Harmsen en Corrie van Kraaij uit Didam gevraagd ter plaatse te zorgen voor instructie en assistentie.

Om de saamhorigheid te bewaren en intervisie mogelijk te maken organiseren wij op elke laatste vrijdag van de maand een bijeenkomst met de deelnemers van de training. Onder leiding van onze coŲrdinator Lusine Voskanyan worden problemen op tafel gelegd en gezamenlijk besproken. Dit lijkt voor ons een normale zaak, maar in de Armeense context ziet dat er anders uit. Dorpen werken nauwelijks met elkaar samen en het openlijk bespreken van problemen is zeer ongebruikelijk. Men is te bang zijn baan te verliezen en verbergt zwakke plekken maar het liefst.

Een nieuw gebouw voor de preschool in Voskehask

Om de start mogelijk te maken en ook de basisscholen te motiveren voor ons preschoolproject, hebben wij vanaf 2011 ieder jaar een aantal grote containers met hulpmiddelen naar ArmeniŽ gestuurd, in totaal zo'n zeven stuks. In de containers zaten zaken als schoolmeubilair in alle formaten, kasten, schoolborden, educatief materiaal en prentenboeken.

Hoe ons project gestalte heeft gekregen is met een beetje goede wil te volgen op diverse filmpjes die de betrokkenen inmiddels op Youtube hebben gezet.
De goede wil is nodig om het commentaar erbij te verzinnen; het Armeens is voor de meeste Nederlanders nogal moeilijk te volgen...

Bijgaande fotopresentatie laat beelden zien van het laden van de 40-voets container met schoolspullen in mei 2011.