2009_2018 Scholen rondom Gyumri

In de eerste jaren hebben wij ons vooral gericht op scholen in de dorpen rond Gyumri. Containers vol met schoolbanken en educatief materiaal zijn door ons verscheept. Vooral in de dorpen was behoefte aan alles. De leerkrachten van de scholen hebben deelgenomen aan kennismakingstrainingen over het Nederlandse kleuteronderwijs met “de hoeken”. Vaak kwamen de leerkrachten die aan Eva’s muziekprojecten deelgenomen hadden, ook naar deze trainingen. De contacten zijn met ons centrum er nog steeds. Via digitale masterclasses van Karin Kriehn proberen we onze ideeën verder te verspreiden.