technasium

Technasium in Alvan Tsarik

Sinds enkele jaren speelt het Technasiumonderwijs een belangrijke rol in de activiteiten van Stichting alvan tsarik. Leerlingen van het Candea College in Duiven hebben in opdracht van de stichting verscheidene projecten uitgewerkt en deels ook in Armenië uitgevoerd. Zo werd het gebouw aan Majakowski bekeken op de mogelijkheden om er een Technasiumlokaal in te richten en hebben leerlingen de binnenplaats ingericht als uitdagende speelruimte voor de kleuters in de preschool. René Beunk heeft zijn certificaat docent “Onderzoek en Ontwerpen”, afgekort O&O, behaald. Onze plannen op dit gebied zijn ambitieus.

Wat is Technasiumonderwijs?

Dit type onderwijs bestaat in Nederland sinds 2005. Oorspronkelijk bedoeld als middel om leerlingen voor technische vakken te interesseren, heeft het zich ontwikkeld tot een examenvak en onderwijsvorm in het middelbaar onderwijs. Het leent zich ook voor onderwijs in andere vakken dan de technische richting.

Bij een O&O-project geeft een opdrachtgever van buiten de school een opdracht aan een groep leerlingen. Deze leerlingen gaan in viertallen of tweetallen aan het werk in een vooraf vastgelegde periode. Afhankelijk van de opdracht komen de leerlingen aan het eind van de periode met een afsluitend product bijvoorbeeld een adviesrapport, een maquette of een presentatie. In de onderbouw werken de leerlingen in groepen van vier en is er een nadruk op competentie-ontwikkeling. In de bovenbouw zoeken de leerlingen zelf naar een opdrachtgever en is de focus meer resultaatgericht.

De leerlingen worden op basis van competenties in groepen geplaatst en maken een taakverdeling. Ze doen onderzoek naar het thema. Ze stellen een pakket van eisen samen op basis van de opdracht en maken een plan van aanpak. Communicatie met de opdrachtgever is een wezenlijk onderdeel van het proces. Behalve aan het concrete project werken de leerlingen ook aan de ontwikkeling van  hun competenties. Dit proces wordt door de O&O-docent begeleid.

Naast opdrachtgever en coach/docent spelen voorts experts een belangrijke rol in het proces. Het gaat om hoogopgeleide professionals uit het veld, die aanspreekpunt zijn voor de leerlingen voor specifieke vakinhoudelijke kennis.

De leerlingen krijgen van opdrachtgever en docent een beoordeling op basis van het eindproduct en een beoordeling van de docent voor het doorgemaakte proces.

Alvan tsarik en Technasiumonderwijs

Het moge duidelijk zijn dat Technasiumonderwijs één op één past in de visie van Alvan Tsarik: “Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces”. Zelfstandig besluiten nemen op basis van eigen onderzoek, verantwoordelijkheid nemen, presenteren van je werk, zelfreflectie, het maakt allemaal deel uit van dit onderwijs.

De leerlingen uit Duiven, die in Gyumri aan het werk zijn geweest, hebben grote indruk gemaakt op de Armenen die erbij betrokken waren. Hun zelfstandigheid en taakverdeling zonder duidelijke sturing door een docent of andere volwassene riep verbazing en bewondering op. Studenten van de Politechnical University in Gyumri (PUG) hebben online de presentaties gevolgd en besloten dat zij ook een Technasiumproject wilden doen.

Alvan Tsaghik-staflid in Gyumri Edgar Manukyan is docent aan de PUG en wil al langer af van het starre onderwijs, dat gebruikelijk is in Armenië. Hij heeft twee groepen van vier studenten gevonden die vanaf februari aan het werk zijn gegaan, totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. De eerste groep bekijkt op verzoek van de rector van PUG de mogelijkheden van de multifunctionele buitenruimte bij de PUG, de tweede groep wil een apparaat ontwikkelingen dat plastic recyclet tot de grondstof voor de 3D-printer. René Beunk begeleidt beide groepen.