beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan

Stand 11-2-2021

Komende 3-5 jaar             

 • Het Technasiumonderwijs is op het centrum in een eigen gebouw geïmplementeerd.
 • Cursussen op het gebied van Moderne Vreemde Talen, dans, yoga, karate, filmkunst en ICT zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw.
 • Vanuit het Technasium aanbod voor voortdurende scholing voor het middelbaar onderwijs in Gyumri
 • Alvan Tsarik Educational Center (ATEC) staat na 3 jaar financieel en organisatorisch op eigen benen.
 • Er draaien dan 3 tot 4 kleutergroepen.

Over 1 jaar

 • Vier kleutergroepen gaan draaien in ATEC
 • Fondsenwerving voor de bouw van een Technasiumgebouw op ons eigen terrein
 • Begin van de bouw van een eigen Technasiumgebouw op het terrein van ATEC
 • Technasiumproject in samenwerking met Politechnical University Gyumri
 • Verdere uitbouw van het Mondzorgproject
 • Vastleggen van het curriculum muzikale vorming
 • Uitbreiding van het bestuur met ondernemers
 • Start van training voor leerkrachten preschool via maandelijkse online sessies vanuit Nederland
 • Naamsbekendheid in Gyumri bij institutionele partners als overheid, onderwijs en ICT-ondernemingen vergroten
 • Start van bezoeken en training van leerkrachten uit Gyumri en omgeving preschool     het centrum

Dit Kwartaal

 • Vergaderschema met ATSEC met vaste momenten voor communicatie
 • Verslaggeving Financiën vaststellen
 • Contacten leggen met de Nederlandse ambassade in Yerevan
 • Bouwtekening Technasium klaar
 • Business plan Technasium klaar
 • Actualiseren van de website.