beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan

Stand 11-2-2022

Komende 3-5 jaar             

 • Het Technasiumonderwijs is op het centrum in een eigen gebouw geïmplementeerd.
 • Cursussen op het gebied van Moderne Vreemde Talen, dans, yoga, karate, filmkunst en ICT zorgen voor een voortdurende bezetting van het gebouw.
 • Vanuit het Technasium aanbod voor voortdurende scholing voor het middelbaar onderwijs in Gyumri
 • Alvan Tsarik Educational Center (ATSEC) staat na 3 jaar financieel en organisatorisch op eigen benen.
 • Er draaien dan 3 tot 4 kleutergroepen.
 • In ATSEC zijn Technasiumgroepen actief met leerlingen in 4 verschillende leeftijdsgroepen

Dit Kwartaal en jaar

 • Vier kleutergroepen gaan draaien in ATSEC
 • Fondsenwerving voor de bouw van een Technasiumgebouw op ons eigen terrein
 • Begin van de bouw van twee nieuwe klaslokalen op het terrein van ATSEC
 • Technasiumprojecten in samenwerking met Magnon OSJC Gyumri
 • Verdere uitbouw van het Mondzorgproject
 • Vastleggen van het curriculum muzikale vorming
 • Uitbreiding van het ATSEC-bestuur met plaatselijke ondernemers
 • Start van training voor leerkrachten preschool via maandelijkse online sessies vanuit Nederland
 • Naamsbekendheid in Gyumri bij institutionele partners als overheid, onderwijs en ICT-ondernemingen vergroten
 • Start van bezoeken en training van leerkrachten uit Gyumri en omgeving aan de preschool van het centrum
 • Vertalingen van Technasiumopdrachten naar het Armeens
 • Vergaderschema met ATSEC met vaste momenten voor communicatie
 • Verslaggeving Financiën vaststellen
 • Contacten uitbreiden met de Nederlandse ambassade in Yerevan
 • Actualiseren van de website
 • Het eerste Technasiumproject in scholen van Gyumri
 • Implementatie van een hoogbegaafdenklas met ICT-richting in ons centrum
 • Bezoeken van Nederlandse professionals kleuteronderwijs aan het centrum