geschiedenis

In de geschiedenis stellen wij projecten uit het (naaste) verleden voor. Deze projecten zijn afgesloten. Wij vertellen kort over het hoe en waarom en laten enkele foto’s zien. De jaartallen aan het begin laten zien in welke periode of in welk jaar het project heeft plaatsgevonden.