2013-2016 Nieuwe Shirak Marz Regional Library

Het feit dat de Shirak Marz Regional Library door ons werk in Nederland een heel grote collectie buitenlandse literatuur bezat, heeft bijgedragen tot een bijzondere ontwikkeling: De Italiaanse ambassade heeft geld beschikbaar gesteld om het vervallen postgebouw in Oud-Gyumri op te knappen en de ruimte te reserveren voor de bibliotheek. Nu had de bibliotheek wel een gebouw maar niets om erin te zetten. In Oost-Nederland moesten veel bibliotheken door bezuinigingen samengaan of sluiten. Wij hebben de inrichtingen van bibliotheken uit o.a. Beek, Didam, Wehl en Nijmegen samen met tafels van het Candea College en kantoormeubilair van RABO-Vastgoed per container naar Gyumri gestuurd. Regelmatig komen regeringsleden even koffie drinken in de mooie bibliotheek.