missie en visieAlvan tsarik staat voor kleinschalige projecten. Daardoor blijven we als organisatie transparant en slagvaardig. Behoedzaamheid, wederzijds respect als partners en vertrouwen in elkaar moeten een langdurige relatie met onze Armeense partners mogelijk maken.
Leren van elkaar en eigen verantwoordelijkheid staan voorop.

Doel

Ons doel is burgerschapsontwikkeling. Onze Armeense partners staan achter hun beslissingen, durven verantwoordelijkheid te nemen, ontwikkelen initiatieven en leren denken in termen van samenwerking en competenties. Onze partners hebben een voorbeeldfunctie voor Armenië daarin. Een bijzondere rol spelen de kinderen. Van hen moet de verandering komen.

Belofte

Wij willen concrete educatieve projecten opzetten, waarin mentaliteitsverandering kan plaatsvinden. Middelen worden efficiënt ingezet, controleerbaar en transparant naar alle kanten. Rapportage is een regelmatige routine, waarin ook verantwoording over de besteding van de middelen wordt afgelegd.