muziekproject Eva

Creatief met muziek

Eva is sinds 2015 bezig om muziek en creativiteit onder de aandacht te brengen bij de juffen die samenwerken met Alvan Tsarik.

Ze is drie keer naar Armenië afgereisd, met drie verschillende projecten.

In April 2015 lag de focus op het plezier van muziek maken, denken in mogelijkheden en laagdrempelig muziekonderwijs. Eva merkte dat jonge kinderen in Armenië op hoog niveau zingen en dansen, maar dat er bij het muziek maken vaak weinig ruimte is om ‘fouten’ te maken, dingen te ontdekken, en plezier te maken. Muziekonderwijs dat vooral gericht is op het eindresultaat.

Voorafgaand aan de reis verzamelde Eva muziekinstrumenten zoals blokfluiten, klokkenspellen en kleine slagwerkinstrumenten, waarbij ze gesteund werd door de plaatselijke muziekschool. In Armenië werden deze instrumenten verdeeld over de 9 pre-schools, waarmee Alvan Tsarik in contact staat. De week begon met een training aan alle juffen. De volgende twee onderwerpen stonden centraal:

Instrumenten maken van waardeloos materiaal

Improvisatie en muzikale spelletjes

In de week na de training ging Eva de verschillende scholen langs om daar samen met de kinderen ook muziekinstrumentjes te maken en om daarna samen muziek te maken. De reis eindigde met een Play-in waarbij alle kinderen uit de buurt waren uitgenodigd om te improviseren met Eva en een band uit Gyumri.

Over deze reis maakte Eva een documentaire:

https://www.youtube.com/watch?v=_AEwmMDcylM&t=2002s

In 2017 was het AT Educational Centre net open.  Met de toenmalige juf Lusine werkte Eva aan integratie van muziek en creativiteit in het lesprogramma. Samen werkten ze aan verschillende creatieve manieren om de kinderen een liedje te leren, hun fantasie te stimuleren of om muziek te gebruiken bij de reken- en taallessen. Wederom werd de week afgesloten met een play-in voor kinderen uit de buurt. Waarbij muzikale spelletjes werden gespeeld, en een nieuwe compositie van Eva door de kinderen werd uitgevoerd.

In 2019 was het doel om een creatief curriculum in te voeren in de klassen van het AT-Educational Centre dat werkzaam zou zijn voor op de lange termijn. Eva schreef een curriculum waarin de korte en lange termijndoelen waren opgenomen en een lesplan voor twee maanden.

In de tijd dat Eva in Gyumri was, gaf ze eerst weer een training aan alle betrokken docenten.  Hierin wilde ze de definitie van wat muziek is verbreden, en op die manier de drempel naar componeren te verlagen. Ze liet manieren zien waarin zonder noten of muzikale voorkennis toch nieuwe muziek geschreven kon worden, door bijvoorbeeld geluid te maken van plaatjes van dieren in plaats van noten.

Daarna werkte ze met Arusyak en Meri aan het toepassen van het curriculum in de klas. Elke dag probeerden de leraressen een les uit het curriculum uit, na de les volgde een evaluatie waarbij we bespraken hoe het voelde om op deze manier les te geven. Het belangrijkste verschil met wat de juffen gewend waren was dat in dit curriculum het proces belangrijker is dan het resultaat en dat er geen goed of fout bestaat. De kinderen maakten zelf kleine composities (bestaande uit hard en zacht, of kort en lang), onderzochten de geluiden van verschillende objecten en speelden dirigentenspelletjes. In de evaluaties met Meri en Arusyak werd ook gewerkt aan het zelf bedenken van lessen, waarbij telkens op een aspect van muziek (hoog-laag, hard- zacht, lang- kort etc.) de focust kwam en er een duidelijk lesdoel werd geformuleerd.

Ester werd de contactpersoon van dit project, zodat ook nu terwijl Eva weer in Nederland is, er nog contact is over de voortgang van het project.