gegevens stichting

 

 
Contact

Stichting alvan tsarik

(Ալվան Ծաղիկ)

Secretariaat:     Anjerstraat 19 6915 SL Lobith
Bankrekening NL66 RABO 0113 8511 62

e-mail r.beunk@outlook.com

Opgericht op 13-07-2005.
Ingeschreven in het stichtingenregister
bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) / Fiscaal nummer 8186.59.026.
Door de Belastingdienst aangewezen als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) per 1 januari 2013.Secretariat:   Anjerstraat 19 6915 SL Lobith  The Netherlands
Bank NL66 RABO 0113 8511 62

e-mail r.beunk@outlook.com

Founded on July 13, 2005.
Entered in the register at the
Chamber of Commerce in Arnhem, the Netherlands
by number 09152912