gegevens stichting

 

 
Contact

Stichting alvan tsarik

(Ալվան Ծաղիկ)

Secretariaat:     Keurbeek 25     6914 AE  Herwen
Bankrekening “NL66 RABO 0113 8511 62”
e-mail

Opgericht op 13-07-2005.
Ingeschreven in het stichtingenregister
bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09152912.
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer (RSIN) / Fiscaal nummer 8186.59.026.
Door de Belastingdienst aangewezen als ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling) per 1 januari 2013.Secretariat:   Keurbeek 25   6914 AE  Herwen  The Netherlands
Bank “NL66 RABO 0113 8511 62”
e-mail

Founded on July 13, 2005.
Entered in the register at the
Chamber of Commerce in Arnhem, the Netherlands
by number 09152912