financiële verantwoording

Financiën 2020

De inkomsten van Stichting alvan tsarik bestaan in het geheel uit giften. In het jaar 2020 hebben wij in totaal € 7.892,50 aan giften gekregen.

Wij hebben € 9.538,36 uitgegeven.

Inkomsten

Een groot deel van de giften is ‘vrij besteedbaar’, maar soms wordt er ook een label aangeplakt.

Zo is er een gift van € 1000,- van Ma Beunk, speciaal voor de verwarming van de gebouwen in Gyumri. Ook is Stichting Het Bosje begonnen met het ondersteunen van de 4-jarige opleiding tot peuterleidster van Liza Tenslotte is er ook € 1.232,50 binnen gekomen met als label ‘Zonnepanelen’. Dit laatste bedrag wordt dan ook gereserveerd voor de zonnepanelen op de daken van onze gebouwen.

Uitgaven

Voorlopig ondersteunt Stichting alvan tsarik de organisatie in Armenië nog door een salarisondersteuning van de directeur Lilit en de coördinator Yester. De overige salarissen worden betaald door de eigen inkomsten van de Alvan Tsaghik Foundation in Gyumri.

In het voorjaar van 2020 hebben wij een extra financiële ondersteuning gegeven aan onze staf en vrijwilligers. Er waren, vanwege de COVID19 pandemie, geen inkomsten meer en er is in Armenië ook geen staatssteun. Hiervoor is, in overleg, een deel van het geld gebruikt dat de Studentenvereniging Tandheelkunde Nijmegen in 2019 had ingezameld voor het mondzorgproject van Laura.

Verder hebben wij € 1500 besteed aan het repareren van de schade die was veroorzaakt door een extreme hagelbui met ijsregen in de zomer van 2020. Een deel van het dak heeft dit niet kunnen weerstaan. Gelukkig heeft onze Gagik dit goed kunnen oplossen.

Overig

Stichting Het Bosje heeft besloten ons de schuld die wij bij hen hadden, in verband met de aankoop en verbouwing van onze gebouwen in Gyumri, geheel kwijt te schelden. Dit geeft ons veel ruimte voor nieuwe initiatieven.

Indien gewenst kan de jaarrekening 2020 bij de penningmeester worden opgevraagd.