preschool

Kleuteronderwijs/Preschool

Huidige situatie in Armenië

In de huidige situatie is sprake van een overgang in het Armeense onderwijssysteem naar regulier kleuteronderwijs. Het ministerie heeft plannen om een vorm van kleuteronderwijs te implementeren, dat in de verte lijkt op het Nederlandse onderwijs. In Yerevan werken enkele “mangapartes” bijvoorbeeld met “kentroner”, de “hoeken”, die we in Nederland veel in kleuterklaslokalen vinden. Een consistent beleid zien we nog niet en er wordt ook absoluut geen geld geïnvesteerd.

Onze missie ‘Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces” krijgt een speerpunt in het kleuteronderwijs. Wij denken mensen te overtuigen, wanneer ze zien hoe kleuters in staat zijn hieraan vorm te geven.

Korte geschiedenis van ons onderwijswerk

Alvan Tsarik heeft vanaf 2008 in vele dorpen rond Gyumri gewerkt aan het introduceren van elementen uit het Nederlandse kleuteronderwijs. Met name de keuzeborden en planborden, waarmee de kinderen hun leerproces zelf leren plannen, waren voor hen interessant. In de beginjaren waren zij onderwerp van vele trainingen, die voor leidsters van de kleuteropvang door ons werden  verzorgd. Voor de op sovjetleest werkende kinderopvang waren deze ideeën zeer vernieuwend. Kleuterleidsters, maar ook leerkrachten uit het basisonderwijs maakten kennis met het werken in hoeken, ontwikkelden zelf materiaal en probeerden dit in hun groepen uit.

Alvan Tsarik ondersteunde deze initiatieven door het sturen van educatief materiaal via containers naar de deelnemende scholen en kinderopvang. Daarnaast kregen kleuterleidsters van Alvan Tsarik een bescheiden salarisondersteuning. Tot slot kregen Lilit Gyunashyan en Lusine Voskanyan de mogelijkheid in Nederland rond te kijken in het kleuteronderwijs en zij brachten daarna hun kennis naar de deelnemende scholen in maandelijkse bezoeken.

In Armenië in het uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder officiële toestemming van het Ministerie van Onderwijs in de scholen of de kleuteropvang te werken. Wij hebben geprobeerd om deze toestemming te krijgen, maar liepen vast op een muur van onwil en bureaucratie. Men was wel op de hoogte van onze activiteiten en wij werden geduld. Toch begon het steeds meer te wringen dat wij ons hele plan voor het kleuteronderwijs en dan met name de ontwikkeling naar zelfstandigheid eigenlijk nergens konden realiseren. Uiteindelijk kregen wij van Stichting Het Bosje de kans om het grote huis aan Majakowski Street te kopen om zo zonder beperkingen onze ideeën aan iedereen uit het onderwijs te laten zien.

Het preschoolonderwijs in Alvan Tsaghik Social and Educational Center

In ons centrum hebben wij drie klaslokalen ingericht naar Nederlands model. In de ruimtes zijn de “hoeken” te zien, waar de kinderen dagelijks een deel van hun leerprogramma uitvoeren. De leerkrachten Arushak, Lisa en Mery krijgen van Lilit en Yester  begeleiding en ontwikkelen zich steeds verder. Vanuit Nederland kijkt Karin Kriehn mee. Karin is bovenschools directeur van de basisschool Toermalijn in Duiven. Zij heeft Gyumri enkele malen bezocht en daar trainingen op scholen verzorgd. De contacten tussen “Duiven” en “Majakowski” verlopen voornamelijk via Yester.

Karin stelt vooral vragen aan het de leerkrachten. Zij moeten bijvoorbeeld duidelijk maken hoe en waar je kunt zien in het lesrooster, dat leerlingen zelfstandig beslissingen nemen. Of ze moeten aangeven waar je kunt zien dat muziek en muzikale vorming bij Alvan Tsaghik belangrijk is. Of waarom Alvan Tsaghik meer is dan een zeer goed uitgeruste “normale” kleuteropvang.

In februari 2021 is zij begonnen met een maandelijkse masterclass via Zoom voor onze leerkrachten. De bedoeling is dat leerkrachten van andere scholen hierbij aansluiten.